https://vodpub1.v.news.cn/original/20210121/0c0b95e0a45f425eb1a558922b6e06cd.mp4
冬日白石湖畔披“彩装”
https://vodpub1.v.news.cn/original/20210125/e17ed4a984504943a4809fc7d12905c6.mp4
下班了,来一场说打就打的篮球赛
https://vodpub1.v.news.cn/original/20210123/8148a92c33464de1832193b550c93765.mp4
苗族山乡“换装”记
https://vodpub1.v.news.cn/original/20210120/f7db44be68ea41c599c9c48525b16a5e.mp4
我国新型“复兴号”CR300AF动车组在桂粤间正式载客运营
010070250010000000000000011200000000000000